Pētniecība / Pētniecība
Vārkava. Tradicionālā kultūra un mūsdistu krājums.enas. Rak
sast. Janīna Kursīte, Jolanta Stauga (Madris, 2008)
USD 14.00
Pievienot pasūtījumam
Lejaskurzeme literatūrā
Mirdza Birzniece (LiePA, 2007)
USD 22.00
Pievienot pasūtījumam
Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra.
Sast. un red. Renāte Blumberga, Tapio Mekelenens, un Karls Pajusalu (Līvō Kultūr sidām, 2013)
USD 40.00
Pievienot pasūtījumam
«1»